La primera setmana de setembre la Policia Local de Terrassa va participar a les reunions d’inici de curs a la nostra escola per informar-nos del Pla de Mobilitat que, des de l’ Ajuntament, es duria a terme a partir d’aquets curs escolar. Des de l’AMPA us volem informar de les mesures que portem realitzades al respecte:

  • A mitjans de maig d’aquest any, juntament amb la direcció del centre, ens vam reunir amb la Policia Municipal, on vam ser informats per part de responsables de la Policia de l’esmentat Pla de Mobilitat i de les mesures que es farien servir en els casos de l’incorrecte estacionament de vehicles a les immediacions de l’escola. Volem aclarir que com a representants dels pares vam sol·licitar a la policia present a la reunió una mica de tolerància amb l’estacionament dels vehicles dels pares a les hores de recollida i entrega dels seus fills a l’escola, però la resposta que vam rebre per part de l’autoritat és que ells havien de complir ordres i fer complir la normativa de circulació.

Ens agradaria incidir en el fet que en cap moment ni l’escola ni l’AMPA vam participar en l’elaboració o disseny d’aquest Pla de Mobilitat, només vam ser informats del seu contingut i dates d’iniciació.

  • El president de l’AMPA , al mes de juny, va presentar una instància a l’Ajuntament, on es presentaven una sèrie de propostes de millora de circulació als carres del voltant de l’escola Liceo Egara. Propostes com canviar el sentit de circulació del carrer Dr. Pearson a un únic sentit, o habilitar noves zones d’estacionament gratuït entre d’altres. Podeu veure la resposta completa de l’Ajuntament a aquesta instància a l’apartat de Notícies de la nostra web (Aparcament a l’escola (3)).

Informar-vos que algunes de les nostres propostes per millorar la circulació al voltant de l’escola no han estat admeses, altres s’estan estudiant, i alguna ha estat aprovada i posada en marxa com és per exemple treure els estacionaments situats a la Ctra. Castellar per garantir que el màxim nombre de vehicles pugui realitzar la parada a les hores d’entrada i sortida escolar.

  • Vam contactar amb l’aparcament públic situat a l’Avinguda Barcelona, on vam sol·licitar algun tipus de descompte per a tots aquests pares de l’escola que haurien de fer servir aquest pàrquing a les hores de sortida i entrada escolar. Els responsables de l’esmentat pàrquing ens van informar de l’existència d’una targeta moneder específica per les hores d’entrada i sortida escolar amb un cost més econòmic.

Des de l’AMPA continuem treballant a diari per buscar possibles solucions i alternatives per intentar que aquest Pla de Mobilitat tingui el mínim possible de conseqüències en el desenvolupament del nostre dia a dia, però ens encantaria rebre per part de tots vosaltres noves idees que comportin solucions al problema al qual ens enfrontem.

Podeu enviar les vostres propostes al correu de l’AMPA: liceoegaraampa@gmail.com.