Hola de nou Famílies,

Us comuniquem que ja hem rebut resposta des del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, en referència a la proposta que vam presentar a finals de setembre, i que ja us informàvem a l’entrada Aparcament a l’escola (4).

Us transcrivim l’e-mail que ens han adreçat…

Benvolguts,

Em dirigeixo a vostès en resposta a les seves propostes de millora de la circulació a les immediacions del centre escolar Liceu Egara.

En primer lloc, voldria aclarir que el conjunt de mesures aplicades actualment a l’entrada i sortida escolar a l’entorn de la vostra escola responen a la voluntat de l’Ajuntament de millorar la seguretat viària dels seus fills, així com fomentar una mobilitat més sostenible, fet que suposa un benefici general per a tota la població.

A continuació, donem resposta a cadascuna de les propostes aportades:

– Pel que fa a la sol·licitud de modificació dels sentits de circulació al carrer Pearson per tal que sigui d’un únic sentit (de la carretera de Castellar a l’avinguda de Barcelona) al tram comprès entre ambdues vies , els informo que ha estat aprovada la proposta, tal i com podeu comprovar al plànol adjunt, i que serà implantada dins d’aquest trimestre.

– En relació a la seva sol·licitud d’habilitar una nova zona d’aparcament al carrer Pearson i ampliar la reserva existent a la carretera de Castellar, els comunico que l’ampliació de la zona escolar de la carretera de Castellar fins a la plaça de la Dona duta a terme a finals del curs passat ja va suposar un compromís important per l’Ajuntament, resultant ser una de les reserves escolar més llargues de Terrassa. Amb tot, considerem que la reserva amb què actualment compten és suficient.

Com ja els comentàvem, addicionalment a la reserva escolar disposen de zones blaves, que garanteixen un alt índex de rotació dels vehicles a les hores en que està en funcionament i és gratuïta fins les 9.30h, i d’un aparcament públic a l’avinguda de Barcelona, on disposen de targetes moneder específiques per les hores d’entrada i sortida escolar amb avantatges sobre el preu habitual.

– Pel que fa a la petició d’elevar els passos de zebra de la zona, els comunico que els passos existents es troben actualment semaforitzats. La semaforització és la mesura més eficient per a la moderació de velocitat dels vehicles, més que l’elevació dels passos, per la qual cosa desestimaríem aquesta proposta.

– En relació a la sol·licitud d’ampliar el temps de pas dels vianants als semàfors, els comunico que el temps actual és suficient per travessar la via corresponent en una sola etapa, a una velocitat estàndard. A més, cal tenir en compte que un augment del temps de pas aniria en detriment de la capacitat viària de la via. Per tot això, lamentem desestimar aquesta proposta.

– Pel que fa a la petició de presència policial a la porta principal de l’Avinguda de Barcelona i una major permissivitat els dies de climatologia adversa, els comunico que aquesta instància ha estat derivada a la policia municipal per tal que atenguin la seva sol·licitud.

Els agraeixo les seves aportacions, que ens ajuden a tenir un coneixement més acurat de les condicions de circulació i de les problemàtiques concretes a determinats llocs de la ciutat.