Les persones que formen part de la Junta actual són:

  • Presidència: Robert Álvarez
  • Sots-presidència: Laura Martínez
  • Secretaria: Mª Ángeles Cruces
  • Tresoreria: Raquel Elvira